De innovatieve techniek achter het Greensane Filter maakt het mogelijk om de uitstoot van uw bedrijf aanzienlijk terug te brengen. Een normale afzuiginstallatie stoot warme lucht met Vluchtige Organische Stoffen (VOS) uit. Vanwege de groeiende emissieproblematiek, en het strenger naleven van het Uitstootplafond, is het belangrijk dat bedrijven flink minder VOS gaan uitstoten. Dit geld eveneens voor NH3 en CO2 uitstoot.